Định nghĩa về dự án kế hoạch đầu tư mở rộng là gì?

Định nghĩa về dự án kế hoạch đầu tư mở rộng là gì?

20/03/2021 0 Nguyễn Kiệt 336

Hiện nay, Tại các thành phố lớn đang rất phát triển về rất nhiều mặt như kinh tê; kinh doanh; bất động sản; khu du lịch…. Rất nhiều công trình đang xây dựng ở các thành phố lớn như thành phô Hồ Chí Minh; thành phố Đà Nẵng;…. Các nhà dầu tư đang dòm ngó các công trình đó và chuẩn bị có một dự án kế hoạch đầu tư để phát triển. Tuy nhiên, có khá nhiều người vẫn không hiểu và tính chất hay các bước chuẩn bị của định nghĩa về dự án kế hoạch đầu tư mở rộng là gì.

Sự kiện đầu tư đã rất là phổ biến rộng rãi mấy năm nay. Bởi vì các công ty lớn sẽ đợi các bản thảo hay dự án nào mà họ thấy có triển vọng để khai thác thì học sẽ có đầu tư vào đó. Mọi người nghĩ đầu tư thì cứ bỏ tiền vào dự án mà không suy nghĩ. Nhưng để đầu tư một cái nào đó thì người đầu tư đã có sẵn cho mình một dự án kế hoạch đầu tư mở rộng. Để biết rõ hơn về dự án kế hoạch đầu tư mở rộng thì bài viết này sẽ cũng cấp rõ thông cho bạn.

Định nghĩa dự án kế hoạch đầu tư mở rộng

dự án kế hoạch đầu tư mở rộng

Nếu xét về mặt hình thức: Dự án đầu tư mở rộng là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết; và có hệ thống các hoạt động, chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả; và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai.
Xét về mặt nội dung, dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau được kế hoạch hoá nhằm đạt được các mục tiêu đã định bằng việc tạo ra các kết quả cụ thể trong một thời gian nhất định; thông qua việc sử dụng các nguồn lực xác định.
Nói ngắn gọn lại: Dự án đầu tư mở rộng hay còn gọi là dự án đầu tư phát triển kinh doanh là dự án được hình thành trên cơ sở dự án đã; và đang hoạt động chứ không phải là dự án độc lập, riêng lẻ.

Một số khoản điều kiện để có thể mở rộng dự án

Các doanh nghiệp hay các công ty muốn mở rộng dự án thì cần biết những thứ gì?

Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

Nguyên giá tài sản cố định mới chiếm ít nhất 20% tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư. Theo luận chứng kinh tế kỹ thuật trước khi đầu tư ban đầu; công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng phải cao hơn công suất thiết kế ít nhất 20%.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng quy mô dự án phải đáp ứng các điều kiện nào?

Nguyên giá Tài Sản cố định là gì?

Nguyên giá Tài Sản cố định

Nguyên giá tài sản cố định là giá trị ban đầu (giá trị nguyên thuỷ) của tài sản cố định khi nó xuất hiện lần đầu ở doanh nghiệp. Nguyên giá tài sản cố định thể hiện số tiền đã đầu tư vào tài sản cố định. Nguyên giá tài sản cố định chỉ thay đổi khi tài sản cố định được xây lắp; trang bị thêm hay bị tháo bớt một số bộ phận không dùng đến.

Nguyên giá Tài Sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động

Sử dụng tối thiểu 20 tỷ đồng cho các dự án đầu tư mở rộng lĩnh vực được xét thưởng thuế TNDN. Sử dụng tối thiểu 10 tỷ đồng cho các dự án đầu tư mở rộng trên địa bàn có điều kiện kinh tế. Xã hội khó khăn hoặc đặc biệt:

 • Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá TSCĐ trước khi đầu tư.
 • Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế.

Trường hợp đối với doanh nghiệp được hưởng đãi thuế

Trường hợp đối với doanh nghiệp được hưởng đãi thuế

Tại Thông tư 78/2014 / Điều 18 khoản 6b của TT-BTC; quy định các doanh nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi về thuế đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới; mở rộng quy mô sản xuất; bổ sung ngành nghề; sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực như sau:

 • Doanh nghiệp đang hoạt động được ưu đãi thuế đầu tư xây dựng mới dây chuyền sản xuất; mở rộng quy mô sản xuất; bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực sản xuất.
 • Đối tượng không thuộc diện ưu đãi thuế tại địa bàn; địa bàn được ưu đãi thuế theo quy định tại Nghị định số 218/2013 / NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp thì không được nhận thêm ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ngay từ đầu.

Do đó, nếu doanh nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi về thuế thì có thể đầu tư thành lập dây chuyền sản xuất mới; mở rộng sản xuất; tăng quy mô kinh doanh; nâng cao năng suất mà không thuộc ngành; lĩnh vực có lợi và được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Không được hưởng các khoản thu nhập từ thuế thu nhập doanh nghiệp Mở rộng đầu tư.

Các quy trình mở rộng dự án

Các quy trình mở rộng dự án

Nhà đầu tư cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Tệp cấu hình bao gồm các tài liệu cơ bản sau:

 • Đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.
 • Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư.
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất, trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất; cho thuê đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thì cần Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm dự kiến thay đổi của nhà đầu tư như: Biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh nhà đầu tư có quyền khai thác; sử dụng địa điểm để thực hiện dự án.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư (nếu có).
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án; mục tiêu; quy mô đầu tư; vốn đầu tư và phương án huy động vốn; địa điểm; thời hạn; lộ trình đầu tư; nhu cầu lao động; phương án ưu đãi đầu tư; đánh giá tác động; kinh tế xã hội lợi ích của dự án.

Bản sao một trong các tài liệu

Bản sao bao gồm:

 • Đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ.
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Một số địa chỉ và hotline để liên lạc các luật sư để tư vấn thêm về dự án mở rộng

Trên đây là một số nội dung mà chúng tôi mong muốn chia sẻ với bạn đọc; về các dự án đầu tư mở rộng quy mô. Một phần bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo nên nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết; bạn có thể liên hệ với đội ngũ luật sư ở các công ty Luật để được tư vấn miễn phí thêm về dự án mở rộng đầu tư.

Bài viết do Trang OIP nhằm cung cấp thông tin chia sẻ về dự án kế hoạch đầu tư mở rộng cho các bạn. Chúc các bạn đọc bài vui vẻ.

Nguồn: dhlaw.com.vn